Akcióink:


 

Oldal megosztása

Share this

Partnereink

Partnereink:


 Partnereink:

          

Felkerült a tervezet - Már olvashatóak a részletek

Felkerült a tervezet

Már olvashatóak a részletek

 

A kormány a hallgatók és a felsőoktatási intézmények megítélésében látja a felsőoktatás javításának módját sajnos. Az előző koncepciókhoz képest ez jóval engedékenyebb, de még most sem tökéletes. A koncepció a Budapesti intézmények központi szerepét szeretné háttérbe szorítani a vidéki intézmények javára. Az index.hu cikkének címe is elég árulkodó: "Tétre és pénzre megy majd az egyetem". A törvénytervezetet október 23.-ig lehet véleményezni.

 

Röghöz kötés:

 

A röghöz kötés, ami az egyik legtöbb vitát kiváltott része volt az eredeti koncepciónak ideiglenesen felfüggesztették, mivel a Hallgatói Önkormányzatok tiltakoztak. Az ok egyértelmű volt: a kormány teremtsen elég munkahelyet, és a megélhetéshez szükséges feltételeket, akkor már lehet beszélni ilyesmiről, de még akkor is sérti az EU egyik alappillérét. Jelenleg a hallgatók ötleteit várják a megkötendő szerződésekkel kapcsolatban, minden esetre a hallgatók segítsége nagyon kérdéses ezek után.

 

 

Intézmények:

 

A felsőoktatási intézmények megítélését is változtatni és módosítani fogják, a három kategória ( tudományegyetem, egyetem, főiskola ). A tudományegyetem címet csak olyan intézmény lehet, "amely legalább két képzési területen folytat alap- és mesterképzést, legalább két tudományterületen doktori képzést, oktatóinak, kutatóinak legalább kétharmada tudományos fokozattal rendelkezik, egyetemi tanárainak harmada a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet viseli, magas a publikációk száma, folytat idegen nyelvű képzést, a kutatásaihoz vállalkozási tevékenységet is folytat, költségvetésének legalább harmada pályázati forrásból, szolgáltatási megrendelésből vagy külföldi hallgatók idegen nyelven folytatott képzéséből származik". Az egyetem szabályai: "legalább két képzési területen kell mesterképzést folytatni, két tudományterületen doktori képzést, az oktatók legalább ötven százaléknak kell tudományos fokozattal rendelkeznie ". A főiskolákra vonatkozó tervezet: "nem folytat mesterképzést, lehet több kara, oktatóinak harmada tudományos fokozattal rendelkezik. Hogy a dolog ne legyen olyan egyszerű, egy-egy tudományegyetem vagy annak kara kaphat „kutató” minősítést, és a főiskolának is adhatnak „alkalmazott kutatások főiskolája” minősítést. Korábbi nyilatkozatok szerint a távlati cél, hogy később csak nagy tudományegyetemek és főiskolák legyenek. Az átmeneti zónába tartozó „egyetemek" egyesülhetnek, csatlakozhatnak valamelyik tudományegyetemhez vagy főiskolává, magánintézménnyé válhatnak ".

 

 

Tandíj:

 

Ez a második ok, amiért nagyon sokan támadták a koncepciót, mivel jelentős és drasztikus mértékben csökkentenék az államilag finanszírozottak számát, valamint drámaian növelnék a költségtérítéses hallgatók létszámát.

A tervezetben a csúszásokat nem kívánják tolerálni, valamint a fentebb említett ok miatt sokkal könyebben lehetne átkerülni államilag finanszírozott képzésről költségtérítésesre, de ami fontos, hogy már vissza lehet kerülni az államilag finanszírozott képzésbe.

 

"Ha a hallgató nem tanul megfelelően, könnyen átkerülhet az államilag támogatott körből a fizetős hallgatók közé. A törvény tervezete szerint az állam csak 12 félévig fizeti egy mesterképzést is elvégő hallgató tanulmányait, az osztatlan képzésben résztvevőkét (például az orvosok) 14 félévig, a doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje pedig legfeljebb hat félév. Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje, ehhez pedig a hallgatónak a képzésre előírt kreditmennyiség legalább nyolcvan százalékát teljesítenie kell. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt  nem tudja megszerezni a diplomát, önköltséges formában folytathatja vagy fejezheti be tanulmányait. A felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt az államilag támogatott hallgatót is, aki az utolsó két félévben nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség felét, illetve nem teljesíti (a közelebbről meg nem határozott) tanulmányi átlagot (korábban 2,5-es átlagról volt szó) ".

 

 

Kibukás:

 

A tervezetben új kibukási lehetőségek is vannak: 5 db javító vizsga, tehát aki összesen 6 db vizsgán nem képes elégséges eredményt elérnie. A képzés költségeinek be nem fizetése is kirugást eredményez, valamint ha egy hallgató 3 egymásutáni féléve passzív.

 

 

Végeredmény:

 

Ez az oktatási koncepció és tervezet már sokkal közelebb áll a jelenlegi rendszerhez, enyhébb szigorításnak tűnik, az állam a költségtérítésesek számának emelésével próblja csökkenteni a kiadásait. A változás nem drasztikus, nem olyan dúrva, mint az előző koncepciók.

 

 

Források:

 

http://kormany.hu

 

http://index.hu/belfold/2011/10/19/tetre_es_penzre_megy_majd_az_egyetem/