Akcióink:


 

Oldal megosztása

Share this

Partnereink

Partnereink:


 Partnereink:

          

NYILATKOZAT

Mi, az Óbudai Egyetem Szenátusa, Rektori Tanácsa, Szakszervezeti Bizottsága, Közalkalmazotti Tanácsa, Hallgatói Önkormányzatának Elnöksége és az egyetem professzorai megdöbbenten szembesültünk a médiában napvilágot látott, a hazai felsőoktatás átalakításáról, az intézményi integrációról, valamint az Óbudai Egyetem megszüntetéséről, beolvasztásáról szóló híradásokkal. A 2011. május 9-én megtartott, összevont testületi ülésünkön közös állásfoglalást fogadtunk el.

Az intézmény vezető testületei, oktatói, dolgozói és hallgatói képviseletei kifejezik azon véleményüket, hogy az egyetem sorsát befolyásoló ilyen horderejű kérdésekről nem a média útján kellene értesülnünk. Az intézményi struktúra átalakításának szükségessége, annak tervezett megvalósítása nincs hatástanulmányokkal és elemzésekkel megalapozva.

Értetlenül állunk a Felsőoktatási Minőség Díjjal kitüntetett Óbudai Egyetem megszüntetésének hírével szemben, mert az intézmény több mint 130 éves iparoktatási és 40 éves felsőoktatási gyakorlattal szinte egyedülállóan – a Kandó Kálmán, a Bánki Donát és a Könnyűipari Főiskola összevonásával létrehozva a Budapesti Műszaki Főiskolát – már 2000-ben teljes körű integrációt hajtott végre. Az elmúlt évtizedben pedig dinamikus fejlesztési programmal teljesítette a felsőoktatási törvény egyetemekkel szemben megfogalmazott elvárásait. Az intézmény a törvény által előírt kritériumrendszer teljesítésével vált egyetemmé.

Az egyetem legfőbb stratégiája mindig is az volt, hogy az oktatásban, a kutatásban és az innovációban nemzetközileg is elismert, versenyképes intézmény legyen. Miközben megőrizte az elődök haladó hagyományait, hazai és nemzetközi elismertségének megteremtésével rövid idő alatt így válhatott a régió egyik meghatározó felsőoktatási intézményévé.Az egyetem gazdálkodása kiegyensúlyozott, fizetési kötelezettségeit folyamatosan határidőre teljesíti.

Az Óbudai Egyetemen közel 12 ezer hallgató 12 alapszakon, illetve 6 mesterszakon folytat tanulmányokat, elsősorban a keresett villamosmérnöki, gépészmérnöki, könnyűipari és informatikai szakokon, amely képzések hallgatói létszámát a kormány is kiemelten kezelve növelni kívánja.

Az Óbudai Egyetem a hazai felsőoktatás versenyképes intézménye, melyet igazol, hogy jelentős a túljelentkezés szakjaira, és a műszaki szakjai felvételi pontszámai országosan a második legmagasabbak közé tartoznak.

Az Óbudai Egyetem tényleges munkaerőpiaci igényeket kielégítő, gyakorlatorientált alap- és minőségi mesterképzést nyújtó, a szakma és a felhasználó kör által elismert intézmény.Az oktatási folyamat eredményességét a nemzetközi és hazai versenyeken évtizedek óta elért hallgatói sikerek is jelzik.

Támogatjuk azokat a kormányzati elképzeléseket, amelyek a műszaki és természettudományos képzés erősítését szolgálják. Meggyőződéssel valljuk, hogy ebben az értékteremtő folyamatban az Óbudai Egyetem további önálló fennmaradása az egész műszaki felsőoktatás, a mérnöki társadalom és egyben a nemzetgazdaság érdeke.

 

források: Facebook.com, neptun.uni-obuda.hu