Akcióink:


 

Oldal megosztása

Share this

Partnereink

Partnereink:


 Partnereink:

          

Térítési díjak és kalkulátor

Térítési díjak:

Költségtérítési díj kalkulátor

 

Költségtérítési díjak 2011/2012. tanévi összefoglaló táblázata alapképzésen (a megadott összegek az őszi és tavaszi féléven megegyeznek)

Utolsó módosítás: 2011.06.16. VÉGLEGES!

Magyar állampolgárságú hallgatókra Határon túli magyar hallgatókra
Tagozat Félév Összeg Alapdíj Kreditarányos díj (kredit)  Tagozat Félév
Összeg
Alapdíj
 Kreditarányos díj (kredit)

Nappali alapképzés

1-2 195000 58500 4550 (30)  Nappali alapképzés
1-2 * * *
3-4 194000 58200 4527 (30)  3-4  136000 40800 3173 (30)
5-6 201000 60300 4690 (30)  5-6  141000 42300 3290 (30)

BSc 7-

kredit 7-

214000

161000

64200

48300

4993 (30)

3757 (30)

7-

149000

44700

3477 (30)

Levelező alapképzés

1-2 170000 51000

3967 (30)

Levelező alapképzés
 1-2 * * *
3-4 168000 50400

3920 (30)

 3-4  136000 40800  3173 (30)
5-6 174000 52200

4060 (30)

 5-6  141000 42300 3290 (30)

 

BSc 7-

kredit 7-

184000

 

136000

55200

 

40800

4293 (30)

4954 (26)

3662 (26)

7-

149000

44700

3477 (30)

Távoktatási alapképzés

 

1-2 160000 80000 3077 (26)  Távoktatási tagozat
 - - - -
3-4 157000 78500 3019 (26)  -  -  -  -
5-6 163000

81500

3135 (26)  -  -  -  -

BSc 7-

kredit 7-

173000

142000

86500

71000

3327 (26)

2731 (26)

 -  -  -  -

* A határon túli magyar hallgatókra vonatkozó kedvezmény felfutó rendszerben megszűnik!

Költségtérítési díjak 2011/2012 tanévi összefoglaló táblázata mesterképzésen (a megadott összegek az őszi és tavaszi féléven megegyeznek)

 

Magyar állampolgárságú hallgatókra Határon túli magyar hallgatókra

Nappali mesterképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

Levelező mesterképzés

1-2

205000

61500 4783 (30)

Nappali mesterképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

Levelező mesterképzés

1-2 * * *

3-4

5-6

7-

204000

213000

196000

61200

63900

58800

4760 (30)

4970 (30)

4573 (30)

 3-4

5-6

7-

136000

 

141000

 

149000

40800

 

42300

 

44700

3173 (30)

3290 (30)

3477 (30)

1-2

MSc

MA

 

195000

175000

 

58500

52500

 

4550 (30)

4083 (30)

 1-2 * * *

3-4

MSc

MA

5-6

MSc

MA

7-

 

194000

173000

 

201000

179000

191000

 

58200

51900

 

60300

53700

57300

 

4527 (30)

4037 (30)

 

4690 (30)

4177 (30)

4457 (30)

3-4

 

 

 

5-6

 

 

7-

136000

 

 

 

141000

 

 

149000

40800

 

 

 

42300

 

 

44700

3173 (30)

 

 

3290 (30)

 

3477 (30)

* A határon túli magyar hallgatókra vonatkozó kedvezmény felfutó rendszerben megszűnik!

 

 

Ismétlő javítóvizsga és javítóvizsga díjak:

2.1 Ismétlő javítóvizsga díja: 2000 Ft / alkalom

2.2 Ismétlő javítószigorlat díja: 3000 Ft / alkalom

2.3 Évközi jegy vizsgaidőszakban történő pótlása: 2000 Ft

2.4 Aláírás vizsgaidőszakban történő pótlása: 2000 Ft

2.5 Záróvizsga ismétlési díja tárgyanként: 4000 Ft

2.6 Javítóvizsga: 2000 Ft

Kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti szolgáltatási díjtételek:

3.1. Pótmérés, évközi feladatok határidőn túli leadása: 1000 Ft

3.3. Hallgató mulasztásából eredő (szorgalmi időszak első 2 hetében történő) határidőn túli tárgyfelvétel:

3000 Ft / tárgy

3.4. Felmentési kérelmek határidőn túli beadása: 2000 Ft

3. 5. Határidőn túli ((szorgalmi időszak első 2 hetében történő) tárgyleadás:

3000 Ft / tárgy

3.6. Késedelmes hivatalos adatszolgáltatás: 2000 Ft

3.7. Szakdolgozat előírt határidőn túli beadása: 3000 Ft

3.8. Átvételi (nem OE hallgatóra) kérelem beadási díja: 5000 Ft

3.9. Szak-, szakirány változtatási kérelem beadási díja: 3000 Ft

3.10 Képzési forma változtatási (tagozatváltás) kérelem: 3000 Ft

3.11. Passzív félév kérelem/utasítás díja: 2000 Ft /félév

3.12. Határidőn túli kollégiumi díj befizetése: 2000 Ft

3.13. Határidőn túli költségtérítési díj befizetése: 3000 Ft

3.14. Adóigazolás határidőn túli pótlása: 3000 Ft

3.15. Méltányossági kérelem díja: 2000 Ft

Egyéb díjak:

4.1. Leckekönyv másodlat ( új leckekönyv kiadása): 5000 Ft

4.2. Leckekönyv kivonat: 1000 Ft / félév

4.3. Leckekönyv fénymásolata hitelesítve: 500 Ft / félév

4.4. Tárgyfelvételi díj (alap+10% kredit felett OE hallgatónál): 1500 Ft / kredit

4.5. Tárgyfelvételi díj, áthallgatás esetén (nem OE hallgatónál): 2000 Ft / kredit

4.6. Tantárgyfelvételi díjak - normál kurzusra

3. alkalom 5000 Ft/kredit

4. alkalom 6000 Ft/kredit

5. alkalom 7000 Ft/kredit

6. alkalom 8000 Ft/kredit

7. és további alkalom 9000 Ft/kredit

Tantárgyfelvételi díjak - vizsgakurzusra

3. alkalom 3000 Ft/kredit

4. alkalom 4000 Ft/kredit

5. alkalom 5000 Ft/kredit

6. alkalom 6000 Ft/kredit

7. és további alkalom 7000 Ft/kredit

A tantervben 0 kreditértékű, illetve óraszám nélküli szigorlatok esetében a 3. és minden további alkalom díja 6000 Ft.

4.8. költségtérítéses hallgató esetén: 22000 Ft / hó

4.9. Akkreditált tárgyfelvételi és eljárási díj 1000 Ft / tárgy 

4.10. Kollégiumi térítési díj saját és bérelt kollégiumokban: 10000 Ft / hó

4.11. Kollégiumi térítési díj külföldi hallgatók esetén: 50-250 euró / hó

4.12.

HOTEL@BMF államilag támogatott hallgató esetén: 18000 Ft / hó

HOTEL@BMF költségtérítéses hallgató esetén: 55000 Ft / hó

 

Az egyetemmel jogviszonyban nem lévők térítési díjai:

5.4. A OE, illetve jogelőd intézményeiben oklevelet szerzettek részére valamely ok miatt pótlandó oklevelek eljárási díja: 5000 Ft

5.5. Korábbi tanulmányi idő, hallgatói jogviszony igazolása: 2000 Ft

5.6. Elveszett leckekönyv pótlása, másodlat kiállítása: 2000 Ft / félév

5.7. Oklevél- és leckekönyvmásolat hitelesítése: 2000 Ft

5.8. A korábbi tanulmányokról kért hitelesített tematika: 500 Ft / tárgy

5.9. A hallgatói jogviszonymár nem rendelkező volt hallgató számára kiírt új szakdolgozat eljárási díja: 5000 Ft

5.10. A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező volt hallgató a hallgatói jogviszonyának megszűnését követően a záróvizsgára történő jelentkezésének eljárási díja: 10000 Ft

5.11. A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező volt költségtérítéses hallgató szakdolgozatának a beadásakor a TVSz 32.§(10) alapján rögzített, a szakdolgozathoz megállapított eljárási díj:

szakdolgozat kreditértéke (általában 15) * 3000 Ft (általában 45000 Ft)

 

Forrás:

KGK Tanulmányi osztály : http://to.kgk.uni-obuda.hu/index.php?modul=dyncontent&page=teritesek